Siri Sabahan

memperkenalkan keluaran baharu edisi Bukusiri

KLIK UNTUK MELIHAT KOLEKSI LAIN
" . . . just keep on writing. Even if your story gets worse, you'll get better. " 
Ed Wood
Siri Sabahan + Steve Weblog
Pertama kali dibubuh dalam talian tahun 2017 dengan laman tidak rasmi 19smokePage untuk mengongsi blog penulisan dan karya digital. Kemudiannya pada tahun 2019, 19smokePage diubah kepada Siri Sabahan berikutan dengan perubahan konteks dan hiburan, sesuai dengan dedikasi halamannya sendiri.
Kandungan dalam laman ini sepenuhnya tulen dan asli yang telah ditransformasikan sama ada dalam bentuk teks mahupun grafik, ialah bahan/harta intelek Siri Sabahan - melainkan dinyatakan sebaliknya.
Jika terdapat sebarang penyalahgunaan hak cipta imej mahupun telah melanggar, mencoret atau memplagiat mana-mana kandungan daripada laman ini, mahupun ingin bertanyakan keluaran Bukusiri, bolehlah kemukakan e-mel kepada:

info@sirisabahan.com
steve@sirisabahan.com
www.sirisabahan.com